CO2-neutraal speelgoed

SES Creative co2 packshot

Het klimaat verandert doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. De temperatuur op aarde stijgt. Bij SES verbruiken we net als ieder ander bedrijf energie om ons speelgoed te produceren, onze gebouwen te beheren en hebben we te maken met dienstreizen van onze medewerkers.

Ons doel is om onze CO2-voetafdruk ieder jaar verder te verkleinen. Dit doen we door het stap voor stap toepassen van slimme innovaties en het optimaliseren van onze productie, logistieke- en overige bedrijfsprocessen.

Ondertussen maken we nu alvast onze gehele bedrijfsvoering CO2-neutraal. Door de eigen aankoop en beheer van Europese bossen compenseren we ons volledige CO2-verbruik en leveren we 100% CO2-neutraal speelgoed.

Wat is CO2?

CO2 is op zich een onschuldig gas dat in onze atmosfeer voorkomt. We hebben het nodig om de aarde te verwarmen. CO2 is opgeslagen in fossiele brandstoffen (aardolie, steenkool, aardgas) en komt vrij bij het verbranden hiervan. Doordat er veel wordt uitgestoten warmt de aarde teveel op. Het zogenoemde broeikaseffect.

Wat is CO2-compensatie?

CO2-uitstoot is een belangrijke
oorzaak van klimaatverandering. Om klimaatverandering tegen te gaan speelt de natuur een cruciale rol. Bomen halen CO2 uit de lucht. CO2 bestaat uit koolstof (C) en zuurstof (O2). De zuurstof geven de bomen af aan de lucht en de koolstof slaan ze op. Bomen nemen vooral CO2 op als ze groeien. De koolstof die ze in de groeifase hebben opgeslagen, blijft in de boom. Als het hout verbrandt of wegrot, komt de koolstof weer vrij in de lucht als CO2. Door bossen te beschermen en ervoor te zorgen dat er niet gekapt wordt, blijft de opgeslagen koolstof dus in de boom. Zo kun je CO2 compenseren.

Wat doet SES?

SES Creative c02

Als we speelgoed produceren of zelf reizen stoten we ondanks alle besparende maatregelen nog steeds CO2 uit. De volle honderd procent van die CO2-uitstoot compenseren we nu met aankoop en beheer van gezond bos in Europa. Dit bos zorgt voor de compensatie van meer dan alle CO2-uitstoot waarvoor wij als bedrijf verantwoordelijk zijn. De CO2-footprint van een SES product is daardoor 100% CO2-neutraal.

Op dit moment hebben we verschillende bedreigde of verwaarloosde bossen aangekocht in midden Duitsland die we op een natuurlijke wijze verbeteren en beheren. Dit bosbeheer zorgt ook voor een bijdrage in banen en verbetering van de natuur en verschillende diersoorten. Lokaal hebben we samen met andere bedrijven die dit initiatief steunen een bosbeheerder aangenomen die zieke of omgevallen bomen verwijdert en met aanplant van nieuwe bomen de diversiteit van het bos ten behoeve van het totale ecosysteem verbetert.

Het project wordt uitgevoerd volgens de principes van de Verified Carbon Standard (VCS), op dit moment wereldwijd de meest gebruikte standaard voor CO2-compensatieprojecten en er wordt rekening gehouden met de Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standard op basis waarvan wordt geborgd dat naast het aanpakken van klimaatverandering ook de lokale gemeenschap ondersteund wordt en de biodiversiteit behouden blijft of zelfs verbeterd wordt.

Waarom is bos beschermen belangrijk?

Overal in de wereld verdwijnen bossen. Elk jaar verliest de wereld bossen met een oppervlakte van 26 miljoen hectare, de grootte van het Verenigd Koninkrijk. Negentig procent van die ontbossing komt door agricultuur en urbanisatie. Ontbossing draagt voor dertig procent bij aan de stijging van CO2-niveaus.

De verloren CO2-opslag door jaarlijkse ontbossing is groter dan de totale CO2-uitstoot van heel Europa. Indien iedereen (bedrijven en mensen) naast
de belangrijke reductie van CO2 ook
bos zou beschermen en behouden ter compensatie van de resterende uitstoot zou de ontbossing gestopt worden of zelfs gekeerd kunnen worden in een groei van bossen met de positieve CO2-opname gevolgen daarvan.

Hoe gaan we te werk?

Het project bestaat uit twee delen. Dit zijn de aankoop en het beheer van de bosgebieden. De aankoop van grond is individueel. Het onderhouden en beheren van de gebieden is een samenwerking van verschillende bedrijven. De kosten van deze samenwerking worden gedragen door enkele bedrijven die zo gezamenlijk ieder hun eigen CO2 kunnen compenseren en zich tegelijkertijd inzetten voor een betere natuur in Europa.

Elk meewerkend bedrijf heeft bestaande of verwaarloosde bosgrond aangekocht. Alle zelf aangekochte, individuele grond is de basis voor elk bedrijf voor hun eigen CO2-compensatie calculatie.

Er is een medewerker aangenomen die het bosbeheer uitvoert en die waar nodig coördineert en aansturing geeft aan aanvullend in te huren specialisten voor bosbouw en bos- en natuurbeheer. De aangenomen bosbeheerder ziet toe op bescherming van bos, natuur en bomen tegen ongewenste kap en andere activiteiten door derden.

Naast de loonkosten van de bosbeheerder zijn verdere kosten: de kosten van verwijdering van aangetaste bomen door ziektes en ongedierte zoals de boomkever; de kosten voor aanplant en vernieuwing van de bossen; de aanschaf, huur en onderhoudskosten van benodigde apparatuur en zaden, boompjes en andere bosbouwstoffen.

De bedrijven zullen met een open calculatie verschillende kosten op zich nemen en dit jaarlijks onderling verrekenen, zodat elk bedrijf een eerlijke bijdrage levert aan het project.