Wat doet SES?

Als we speelgoed produceren of zelf reizen stoten we ondanks alle besparende maatregelen nog steeds CO2 uit. De volle honderd procent van die CO2-uitstoot compenseren we nu met aankoop en beheer van gezond bos in Europa. Dit bos zorgt voor de compensatie van meer dan alle CO2-uitstoot waarvoor wij als bedrijf verantwoordelijk zijn. De CO2-footprint van een SES product is daardoor 100% CO2-neutraal.

Op dit moment hebben we verschillende bedreigde of verwaarloosde bossen aangekocht in midden Duitsland die we op een natuurlijke wijze verbeteren en beheren. Dit bosbeheer zorgt ook voor een bijdrage in banen en verbetering van de natuur en verschillende diersoorten. Lokaal hebben we samen met andere bedrijven die dit initiatief steunen een bosbeheerder aangenomen die zieke of omgevallen bomen verwijdert en met aanplant van nieuwe bomen de diversiteit van het bos ten behoeve van het totale ecosysteem verbetert.

Het project wordt uitgevoerd volgens de principes van de Verified Carbon Standard (VCS), op dit moment wereldwijd de meest gebruikte standaard voor CO2-compensatieprojecten en er wordt rekening gehouden met de Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standard op basis waarvan wordt geborgd dat naast het aanpakken van klimaatverandering ook de lokale gemeenschap ondersteund wordt en de biodiversiteit behouden blijft of zelfs verbeterd wordt.

Waarom is bos beschermen belangrijk?

Overal in de wereld verdwijnen bossen. Elk jaar verliest de wereld bossen met een oppervlakte van 26 miljoen hectare, de grootte van het Verenigd Koninkrijk. Negentig procent van die ontbossing komt door agricultuur en urbanisatie. Ontbossing draagt voor dertig procent bij aan de stijging van CO2-niveaus.

De verloren CO2-opslag door jaarlijkse ontbossing is groter dan de totale CO2-uitstoot van heel Europa. Indien iedereen (bedrijven en mensen) naast
de belangrijke reductie van CO2 ook
bos zou beschermen en behouden ter compensatie van de resterende uitstoot zou de ontbossing gestopt worden of zelfs gekeerd kunnen worden in een groei van bossen met de positieve CO2-opname gevolgen daarvan.

Hoe gaan we te werk?

Het project bestaat uit twee delen. Dit zijn de aankoop en het beheer van de bosgebieden. De aankoop van grond is individueel. Het onderhouden en beheren van de gebieden is een samenwerking van verschillende bedrijven. De kosten van deze samenwerking worden gedragen door enkele bedrijven die zo gezamenlijk ieder hun eigen CO2 kunnen compenseren en zich tegelijkertijd inzetten voor een betere natuur in Europa.

Elk meewerkend bedrijf heeft bestaande of verwaarloosde bosgrond aangekocht. Alle zelf aangekochte, individuele grond is de basis voor elk bedrijf voor hun eigen CO2-compensatie calculatie.

Er is een medewerker aangenomen die het bosbeheer uitvoert en die waar nodig coördineert en aansturing geeft aan aanvullend in te huren specialisten voor bosbouw en bos- en natuurbeheer. De aangenomen bosbeheerder ziet toe op bescherming van bos, natuur en bomen tegen ongewenste kap en andere activiteiten door derden.

Naast de loonkosten van de bosbeheerder zijn verdere kosten: de kosten van verwijdering van aangetaste bomen door ziektes en ongedierte zoals de boomkever; de kosten voor aanplant en vernieuwing van de bossen; de aanschaf, huur en onderhoudskosten van benodigde apparatuur en zaden, boompjes en andere bosbouwstoffen.

De bedrijven zullen met een open calculatie verschillende kosten op zich nemen en dit jaarlijks onderling verrekenen, zodat elk bedrijf een eerlijke bijdrage levert aan het project.